વેલ્ડેડવાયરમેશ

વેલ્ડેડવાયરમેશ

 • PVC涂层焊接电线网雷竞技官网app下载

  પીવીસીકોટેડવેલ્ડેડમેશ

  પીવીસીવેલ્ડેડએકપ્રકારનુંવાયરછેછેછે。તેગેલ્વેનાઈઝ્ડમેશથીભિન્ન,કારણકેસારવારઅલગછે。પીવીસીવેલ્ડેડજાળીદારપીઇપીઇ,પી.પાવડરવલ્કેનાઇઝેશનકોટેડછે,જેમાંમજબૂત,સારાકાટઅનેતેજસ્વીછેછેછે。વણાટઅને:ઇલેક્ટ્રિકવેલ્ડીંગસ્ટીલનાપ્લાસ્ટિકસાથેહોયછેછે。તેમાંએસિડઆલ્કલીરેઝિસ્ટન્સ,એન્ટી,નોન-ફેડિંગ,કીડી...
 • 镀锌的焊丝网眼雷竞技官网app下载

  ગેલ્વેનાઈઝ્ડવેલ્ડેડવાયરમેશ

  ગેલ્વેનાઈઝ્ડવેલ્ડેડ-ગુણવત્તાવાળા-ગુણવત્તાવાળા-કાર્બન-કાર્બનઆયર્નવાયરથી,જેજે,સચોટસ્વચાલિત,સચોટઅનેઅનેયાંત્રિકસાધનોસાધનોસ્પોટદ્વારાદ્વારારચાયરચાયરચાય,અનેઅનેછેછે,અનેઅનેઅનેઅનેઅનેઅનેઅનેઅનેઅનેઅનેઅનેઅનેપછીપછીપછીડૂબવુંડૂબવુંગેલ્વેનાઇઝિંગપ્રક્રિયાનીસપાટીનીતેપરંપરાગતધોરણબનાવવામાંછેછે。જાળીદારસપાટીસુઘડછે,માળખુંમક્કમસમાન,અનેએકંદરેસારીછેછેછેછે。ગેલ્વેનાઈઝ્ડવેલ્ડેડબેવહેંચવામાંઆવે:ઇલેક્ટ્રો-ગેલ્વેનાઈઝ્ડ-હોટ-ડિપ。ઇલેક્ટ્રો...
 • 焊接电线MEH面板

  વેલ્ડેડવાયરમેહપેનલ

  વેલ્ડેડજાળીદારપ્રકારો:સ્ટેનલેસસ્ટીલ,કાળાકાળા,ગેલ્વેનાઈઝ્ડમેશ,ગેલ્વેનાઈઝ્ડવાયર,પ્લાસ્ટિકમેશમેશ,પ્લાસ્ટિકકોટેડમેશઅનેમેશમેશ。વેલ્ડેડજાળીદારઆયર્નબનેલોછેચોક્કસસ્વચાલિતવેલ્ડીંગદ્વારાછેછેછે。વેલ્ડેડમેશપછી,તેગેલ્વેનાઈઝ્ડછે(ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ-હોટ-ડિપ);ગેલ્વેનાઈઝ્ડવાયરઉચ્ચગેલ્વેનાઈઝ્ડઆયર્નવાયરચોક્કસયાંત્રિકવેલ્ડીંગવેલ્ડિંગકરવામાંઆવેછેછે。ઉત્પાદન。ઉપરોક્તઉત્પાદનોછે...

મુખ્યકાર્યક્રમો

ટેક્નોફિલવાયરનોકરવાનીમુખ્યપદ્ધતિઓછેછે

玻璃纤维网雷竞技官网app下载

ફાઇબરગ્લાસમેશ

焊接电线网雷竞技官网app下载

વેલ્ડેડવાયરમેશ

raybet雷竞技ios下载

કાંટાળોતાર

面板网雷竞技官网app下载

પેનલમેશ

编织网雷竞技官网app下载

વણાયેલામેશ

Baidu