ხშირადდასმულიკითხვები

6
რაფასებია?

ჩვენიფასებიშეიცვალოს,მიწოდებისადასაბაზროგათვალისწინებით。ჩვენგამოგიგზავნითჩამონათვალსმას,რაცთქვენიდაგვიკავშირდებათდამატებითიინფორმაციისათვის。

გაქვთშეკვეთისრაოდენობა?

დიახ,ჩვენჩვენსაერთაშორისომუდმივიმინიმალურირაოდენობა。თუგსურთ,მაგრამგაცილებითრაოდენობით,გირჩევთგაეცნოთვებვებვებვებვებვებვებ

შეგიძლიათმოგვაწოდოთდოკუმენტაცია?

დიახ,ჩვენშეგვიძლიაყველაზედოკუმენტაციადოკუმენტაცია,მათ /შესაბამისობისსერთიფიკატები;დაზღვევა;წარმოშობადასაექსპორტოსაჭიროებისშემთხვევაში。

რაარისხანგრძლივობა?

ნიმუშებისთვის,წამყვანიწამყვანიდაახლოებით7დღეა。მასობრივი,დეპოზიტისდეპოზიტისგადახდისშემდეგ20-30დღეა。წამყვანისდრო,როდესაც(1)მივიღეთთქვენი(2)თქვენიპროდუქციისდამტკიცებაგვექნებაგვექნება。თუჩვენიმუშაობსვადებთანვადებთან,გთხოვთგაითვალისწინოთმოთხოვნებიგაყიდვისდროსდროს。ყველა,ჩვენშევეცდებითთქვენისაჭიროებები。უმეტესშემთხვევაშიგაკეთებაშეგვიძლია。

გადახდისრამიიღებთ?

Western Unionანpaypal-ზე:
წინასწარ30%ანაბარი,70%ბალანსიb / lასლისწინააღმდეგ。

რაარისგარანტია?

ჩვენგარანტიასჩვენსდასამუშაოებს。ჩვენივალდებულებააპროდუქტითკმაყოფილება。გარანტიითთუ,ჩვენიკულტურაა,რომრომკმაყოფილიყველასაკითხისმოგვარებაგადაჭრაგადაჭრა

გარანტიასგაძლევთუსაფრთხოდამიწოდება?

დიახ,ჩვენჩვენმაღალისაექსპორტოშეფუთვას。ჩვენასევესაშიშროებისსაშიშისაქონლისთვისდამტკიცებულიცივიგამგზავნებსტემპერატურისნივთებისთვისნივთებისთვისნივთებისთვის。სპეციალურშეფუთვაზეშეფუთვაზემოთხოვნებზედაწესდესგადასახადიგადასახადიგადასახადი。

რაცშეეხებასაფასურს?

გადაზიდვისღირებულებაიმაზე,თუროგორსაქონლისმიღებას。ექსპრესიჩვეულებრივყველაზე,მაგრამასევეძვირადღირებულიგზაგზა。ზღვისფოსტითგამოსავალიარაოდენობითრაოდენობით。ზუსტადსატვირთომოგცეთიმშემთხვევაში,თუვიცითრაოდენობარაოდენობა,წონადაგზა。დამატებითიინფორმაციისთვისდაგვიკავშირდით


ძირითადიპროგრამები

tecnofilმავთულისმავთულისგამოყენებისმეთოდებიმეთოდები

玻璃纤维网雷竞技官网app下载

玻璃纤维网雷竞技官网app下载

焊接电线网雷竞技官网app下载

შედუღებულიმავთულის网雷竞技官网app下载

raybet雷竞技ios下载

ეკლიანიმავთული

面板网雷竞技官网app下载

პანელისქსელი

编织网雷竞技官网app下载

ნაქსოვიბადე

Baidu