JZSW
JZSW2
JZSW3

Произвођачгвозденежице

Тецнофилјепроизвођачметалнежицесамалимисредњимсадржајемугљеника

 • PVC涂布线

  ЖицапресвученаПВЦ——ом

  Жицапресвученапластикомилижицапресвученапластиком,гвозденажицапресвученаПВЦ——ом(удаљемтексту:ПВЦ……

 • 镀锌丝

  Поцинкованажица

  Поцинкованажицајенаправљенаодвисококвалитетнеобрадештапићаодниско——угљеничногчелика,направљенајеодвисококвалитетног……

 • 剃须刀铁丝网raybet雷竞技ios下载

  Бритвабодљикаважица

  Бријачабодљикаважицајеврстамодернихматеријалазасигурноснеоградеизрађениходоштрогчелика……

 • 胶带

  Самољепљиватрака

  Самољепљиватракаодстакленихвлаканајеакрилникополимерпресвучентракомподијељенуразличитеширине……

АнМеђународнакомпанијаса
посвећеностприлагођавању

Хебеи Оусхенгки Традинг Цо。,Лтд。јепрофесионалнакомпанијазаувозиизвозод2005。Имамопрофесионалнурадионицузапроизводњумрежастихтканина,мрежазазаваривањеималча。А постоји пет фабрика сита。Инсистирамонастрогојконтроликвалитета,100%КЦпреутовара。Дабисмоупотпуностизадовољилипотребенашихкупаца,пружићемопомоћуинспекцији,инспекцијиинабавцифабрика。

НапориматимауспоставилисмозрелатржиштауЕвропи,Америци,југоисточнојАзији,Африциинадругимместимаиредовноћемоихпосећиватисвакегодине。Најбољерадимокакобисмодобијалипоруџбинеивраћалиискреносткупаца。

Изаберите Оусхенгки, одаберите најбољег партнера。

Главнепримене

ГлавнеметодеупотребежицеТецнофилдатесуунаставку

玻璃纤维网格雷竞技官网app下载

Мрежаодфибергласа

电焊网雷竞技官网app下载

Заваренажичанамрежа

raybet雷竞技ios下载

Бодљикаважица

板网雷竞技官网app下载

ПанелМесх

编织网雷竞技官网app下载

Тканамрежа

Baidu